Copy
View this email in your browser

NYHEDSBREV NR. 40 -  MARTS 2022

Click here to read the newsletter in English
(Obs: Dette vil være det sidste nyhedsbrev sendt fra Arctic Consensus)
Arctic Consensus: 
Værdiskabelse fortalt i billeder
Arctic Consensus, der i de sidste 10 år, har arbejdet med at styrke viden, relationer og samarbejde på tværs af Danmark og Arktis er officielt lukket ned, grundet manglende finansiering. De første tre måneder af 2022 er brugt på at afvikle organisationen, projekter og samarbejder på bedst mulige måde.

Vi er under alle omstændigheder enormt stolte af alt det, vi har opnået og bidraget med – herunder blandt andet facilitering af projekter, samarbejdsmuligheder og videndeling mellem danske og arktiske virksomheder og organisationer, erhvervsdelegationsrejser, seminarer, dialogmøder og konferencer.

Vi vil gerne takke for det gode samarbejde til alle vores samarbejdspartnere. Tak for at mødes med åbenhed, gensidig respekt og lysten til at arbejde sammen i øjenhøjde.

Vi håber det har været en lige så stor fornøjelse for jer, som det har været for os. Som en måde at fortælle om alle de værdiskabende aktiviteter som vi har været en del af, vil vi gerne vise denne rejse gennem billeder. 

God fornøjelse.

De bedste hilsner og på gensyn,
Arctic Consensus
Virksomheder og organisationer har deltaget ved afholdte seminar-, dialogmøder og konference aktiviteter, som har været på et internationalt, nationalt og lokalt/regionalt niveau. Emnerne har været mange, såsom en breakoutsession om erhvervsudvikling i Arktis ved Arctic Circle Assembly, dialogmøder om det islandske marked og om bæredygtighed i Arktis, samt en digital erhvervskonference om Viden og Vækst.
I dagene 10. – 12. august 2021 havde Aalborg besøg fra en grønlandsk delegation bestående af politikere, embedsmænd og erhvervsliv. Arrangementet hed GrønlandskeDage i Aalborg og skal ses i forlængelse af venskabsbyaftalen mellem Aalborg Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq. Det var især dialogen og mødet mellem erhvervslivet og det politiske niveau, der blev vurderet højt. 
Arctic Consensus har skabt rammerne for at virksomheder kan få nemmere adgang til svært tilgængelige arktiske markeder. Det kommer til udtryk ved erhvervs-delegationsrejserne til Island i oktober 2018 og til Færøerne i oktober 2020, som konkret har givet værdi i form af nye relationer, nye samarbejdsaftaler, udvidelse af netværk samt ny viden om det færøske/islandske erhvervsliv og samfund.
Arctic Consensus er også et videnscenter med fokus på datagenerering og dataformidling. Vi bidrager til vækst og erhvervsudvikling i Arktis ved at indsamle samt formidle ny viden, som kan overføres til virksomheders ageren i og med Arktis. 

Klik på billederne, for at læse mere om de respektive analyser:
Gennem mange års erfaringer og aktiviteter opnåede Arctic Consensus en status i EU-regi, der gav mulighed for at bringe erhvervsliv, vidensinstitutioner og arktiske organisationer tættere på beslutningstagere i EU. Vi har med afholdelse af forskellige aktiviteter etableret og deltaget i solide og velkendte fora i Bruxelles i mange år og samarbejdet med EU-aktører, herunder input til opdateringen af EU´s arktiske strategi.
Arctic Consensus har været projektleder for projektet, Nordisk Arktisk Rehabilitering, som har modtaget funding fra Nordisk Ministerråd. Projektet har haft til formål at styrke indsatser på rehabiliteringsområdet i de tre involverede kommuner, Aalborg Kommune, Torshavn Kommune, og Kommuneqarfik Sermersooq. Der har blandt andet været medarbejderudvekslinger (fysiske og digitale), samt workshops i Torshavn og Nuuk, for at udvikle verdens bedste lokale modeller.
Vi har løbende haft besøg fra forskellige virksomheder, organisationer og interessenter. Det har altid være en fornøjelse at dele viden og at blive inspireret af andre aktører som har den samme interesse for erhvervsudvikling i og med de arktiske områder. 
Arctic Consensus har løbende haft samarbejder med studerende både i forhold til praktik, semesterprojekter, speciale samarbejder og Ph.d. samarbejder. Vi har altid udvist interesse i at samarbejde og bidrage til ny viden vedr. Arktis, idet vi tror på at begge parter kan opnå værdiskabelse i sådanne samarbejder. 
LinkedIn
Website
Copyright © 2022 Arctic Consensus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp