Copy
Terugblik tweede bijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel
View this email in your browser

Terugblik Gelders Kennisnetwerk Voedsel - 22.1.2015 in Ulft 
Gelders Kennisnetwerk Voedsel
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van initiatieven op het gebied van voedsel en brede maatschappelijke vraagstukken. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel biedt praktische voorbeelden en oplossingen, vooral over de faciliterende rol van gemeenten bij initiatieven. Het delen van ervaringen, inspireren en aanreiken van praktische handvatten voor uw eigen werkpraktijk staan hierbij centraal. Ook bieden we de mogelijkheid voor advies op maat om vraagstukken specifiek voor uw gemeente uit te diepen. Het kennisnetwerk wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de provincie Gelderland.

Terugblik 22 januari: De kracht van ondernemers

Op 22 januari waren we met het Gelderse Kennisnetwerk Voedsel te gast in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Het thema van deze bijeenkomst was samenwerking op het gebied van voedsel, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

De gemeente Oude IJsselstreek was gastheer. Burgemeester Hans Alberse heette iedereen welkom op deze prachtige locatie. De link met voedsel gaat hier ver terug. Vroeger werden in deze fabriek potten en de welbekende oranje braadpannen gemaakt. Nadat de productie op deze locatie werd stilgelegd zijn de fabrieken vervallen. 

Enkele jaren geleden heeft de gemeente partijen, ideeën en geldstromen bij elkaar gebracht om de locatie te herbestemmen. De voormalige industriële locatie doet nu onder andere dienst als vergaderlocatie, bioscoop, kinderopvang en nog veel meer. De gemeente is trots op de nieuwe locatie en het ondernemerschap van de betrokkenen. Alberse: " We vonden het belangrijk om als overheid dit proces te faciliteren omdat we hiermee de lokale economie stimuleren en levendigheid creëren binnen de gemeente. We willen natuurlijk aantrekkelijk blijven voor inwoners, ondernemers en studenten." 

Meer inzichten en impressies van deze dag leest u in deze nieuwsbrief. Voor verdieping op diverse onderwerpen kunt u door klikken naar de website. Graag tot de volgende keer!


Met vriendelijke groet,

Namens Rita ten Dam, Programmaleider Provinciaal kennisprogramma DuurzaamDoor 2013-2016

Suzan Klein Gebbink - Wing
Marianne Karstens - Walnut

Korte enquete

We leveren graag maatwerk om zo goed mogelijk in uw behoeften te voorzien. Het zou ons helpen als u daarvoor een paar korte vragen zou willen beantwoorden.
Ja, ik help mee! - naar enquete
Tip van de dag!
 
Toon de samenhang van voedsel met andere thema's
(Duurzaam) voedsel staat niet op zichzelf, maar draagt in samenhang bij aan een vitaal platteland. Ook houdt het thema voedsel verband met onder andere obesitas, toerisme, lokale economie en landschap. 
 

Meer weten?
Goede voorbeelden, do's & don'ts, interessante links en veel meer...

...vindt u op de website!
Forward

Impressie van de presentaties

  • Richard Krabben van de gemeente Oude IJsselstreek sprak over Vrijetijdseconomie 2.0. De ambitie van de gemeente Oude IJsselstreek is om een vitale plattelandsgemeente te zijn. Richard: “De opgave is om nieuwe arrangementen te ontwikkelen die inspelen op trends zoals eenvoud en transparantie, nostalgie, beleving, gezondheid en onthaasten. Er gaan erg veel euro’s om in de vrijetijdseconomie en die blijven vooral bínnen de regio. Het zijn dus vooral de inwoners zelf die als recreant geld uitgeven. Voedsel speelt hier een belangrijke rol bij.”
  • Maurits Steverink, ondernemer  en initiator van o.a. kenniscentrum Nelles, neemt ons mee in zijn visie op voedsel en over de kracht van de Achterhoek als agrarische regio en de potentie voor ontwikkeling van de smaakindustrie. Het belang van voedsel voor de regio Achterhoek is groot, qua werkgelegenheid, inkomsten en oppervlakte in gebruik voor het produceren en verwerken van voedsel. Het is van cruciaal belang om de economische kansen van voedsel te blijven benutten om de regio vitaal te houden.
  • André te Brake, de gemeente Oost-Gelre, geeft ons meer inzicht in de transitie die de gemeente Oost-Gelre als bestuurlijke organisatie nu doormaakt. Van functie naar rol, met focus op optimalisatie van de dienstverlening en betere samenwerking met de burger.
            Klik hier voor de presentaties.

 

Intervisie - van knelpunt tot knelpad...


Hoe krijgen we burgers zover dat ze de gemeente aan het werk zetten?

Ingebracht door: André te Brake – Gemeente Oost-Gelre
 
De gemeente Oost-Gelre is een pioneer op het gebied van ontschotten. André te Brake liet aan de hand van een presentatie zien hoe de gemeente een organisatieverandering doormaakt. De gemeente wil flexibeler en efficiënter werken om in te kunnen spelen op complexe vraagstukken en vragen uit de samenleving. Dit vraagt een ‘kanteling’ van de organisatie, van de manier van werken. De gemeente is bijvoorbeeld geen probleemhouder, maar wil graag helpen om tot een oplossing te komen.

Lees meer...
Hoe zorgen we dat de gemeente als beheerder van grond (als grootste obstakel) juist gaat meebewegen en daarmee een (burger)initiatief op het gebied van plukfruit mede mogelijk maakt?

Ingebracht door: Miika Hijmans – Gemeente Montferland
 
In reactie op de ervaringen en voorbeelden van Richard Krabben over het integreren van diverse (voedsel) vraagstukken in een vitaal platteland wordt inzichtelijk dat er diverse obstakels zijn die uitvoer daarvan in de praktijk lastig maken. Gezamenlijk gaan we dieper in op de mogelijke obstakels en oplossingen, de daaruit volgende tips en adviezen zijn waardevol en inspirerend.

Lees meer...
 
Advies op maat

Marianne Karstens ondersteunt u bij specifieke vragen binnen uw gemeentelijke organisatie. Voor meer verdieping en advies kunt u contact met haar opnemen. Daarnaast organiseert Marianne samen met Suzan de bijeenkomsten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel.
 
Contact: 06-41867785 - marianne@walnutfhm.nl

 
Copyright © 2015 Walnut FHM, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp