Copy
View this email in your browser

Vážení rodiče a přátelé školy,

s listopadem Vám přináším v pořadí již třetí zpravodajský mail o dění v naší škole.

Výuka - změny vyučujících AJ

Ze zdravotních a osobních důvodů skončila paní učitelka Růžičková. Její hodiny včetně průběžné klasifikace převezmou paní učitelka Eva Vyskočilová (2.A, 3. třídy skupina "frogs", 5.B, 7.B a 8.A) a paní učitelka Vlaďka Starr Veselá (6.B, 7.A, 9.B). Eva Vyskočilová mimo jiné pracovala jako učitelka v lesní školce Klubu K2 a v jazykové škole Rolino. Posledních pět let pobývala v USA. Ráda zpívá, hraje na klavír a skládá písničky a básničky pro děti česky i anglicky.  Vlaďka Starr Veselá učila angličtinu na různých typech škol (od jazykové, přes základní až po gymnázium), pracovala v Londýně, žila v Kanadě a na Prahu 10 ji přivedla mimo jiné i loajalita k oblíbenému klubu Slavia. 

Výchova - pravidla společného soužití

Během září a října jsme upozornili děti na to, že nebudeme akceptovat devastaci vybavení naší školy, konkrétně šlo o chlapecká WC. Doufám, že z mého vyjádření k situaci a z brigádnického úklidu následků všichni pochopili, že není potřeba na druhé donášet, ale je nutné se aktivně postavit proti ničení společného majetku. Také jsme si  s žáky ujasňovali pravidla společného soužití a co už považujeme za nepřípustný zásah do osobního prostoru jednotlivce.  Po mém projevu do školního rozhlasu, který si můžete přečíst a stáhnout zde, se třídní učitelé ve třídách věnovali diskusi o tom, jaké jsou projevy násilí (fyzické a slovní) a jak mu nejlépe čelit. 

Výsledky ankety rodičů

Výsledky průzkumu na téma, co ve škole změnit a co zachovat, naleznete v aktualitách na webu školy nebo přímo pod tímto odkazem. Děkujeme vám za celkem 160 odpovědí i za účast cca 40 z vás na říjnové diskusi k výsledkům. Velký dík patří též kolegyni Lence Olšanské, která výsledky zpracovala. Pro ilustraci uvádím, že jedna z otázek se týkala výběru  2. cizího jazyka v 7.-9. ročnících a v odpovědích přesvědčivě zvítězila němčina před španělštinou a francouzštinou. 

Poděkování

Dovolte mi poděkovat našim tělocvikářům Aleně Migdauové a Jakubovi Sainerovi a žákům 9. ročníků za přípravu a realizaci Halloweenského orientačního běhu po Strašnicích. Dále bych ráda poděkovala paním učitelkám Martině Tesařové, Janě Vilčekové a jejich žákům, se kterými připravily výzdobu, vstupní transparent a medaile pro účastníky. Děkuji paní učitelce Jitce Brejchové za skvělý svařený mošt, paní vedoucí jídelny Mileně Mengerové za zapůjčení skleniček a várnice, svému zástupci Petru Jansovi a jeho žákům za přípravu ohniště a silným tatínkům, kteří kolem ohniště rozmístili hranoly k sezení. 

Nejbližší akce

  • 30 let svobody v pátek 15. 11. od 18 hodin v KD Barikádníků - žáci 8. a 9. ročníků vystoupí spolu se strašnickým Sokolem a radnicí městské části Praha 10 s programem k připomenutí výročí Sametové revoluce. Bude čas zavzpomínat, zazpívat si, pobavit se a společně oslavit 30 let svobody. Vstup zdarma.
  • Další semináře k Hejného metodě (nejen) pro rodiče - sledujte aktuality na webu. 
  • Vánoční tržnice ve čtvrtek 12. 12. (čas bude upřesněn) - z akce, na kterou jste byli zvyklí v minulých letech, zachováme pro letošek část se stánky s výrobky žáků a kavárnu. Hromadná vystoupení žáků v tělocvičně se konat nebudou, jednotlivé třídy si mohou uspořádat vlastní vánoční besídku pro rodiče v jiném termínu. 

Pomozte nám hledat pedagogy pro naší vizi

Aktuálně hledáme asistenty pedagoga a administrativní posilu, pro příští školní rok nutně budeme potřebovat učitele/ku 1. stupně, dále španělštiny, tance, hudební výchovy, zeměpisu, matematiky a mediální výchovy. Nedostatek kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících nemusí být překážkou. Důležité jsou dosavadní zkušenosti, reálné schopnosti zájemců a v neposlední řadě nadšení pro práci s dětmi a pro naši vizi (viz koncepce rozvoje školy).

Vaše ředitelka školy

Karin Marques
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 ZŠ Brigádníků, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp