Copy


Vergoeding smartengeld:
nieuwe kansen voor nabestaanden?

door mr. Sander de Groot
Zoals bekend was het in Nederland tot op heden niet mogelijk een vergoeding te ontvangen ter compensatie van het leed dat nabestaanden ondervinden als ze een dierbare verliezen als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.
 
 


Pensioenpremie voor werkgever niet verhaalbaar

door mr. Ellis Verhoeven

Welke salariscomponenten vallen onder de omschrijving van artikel 6:107a lid 2 BW? Met andere woorden: hoever strekt het loonschadeverhaal (loonregres) van een werkgever van een letselschadeslachtoffer ten opzichte van de verzekeraar van een aansprakelijke partij? Dat is de vraag die, onder andere, werd voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:3210). In het concrete geval was sprake van een werkgever wiens medewerker als gevolg van een verkeersongeval zodanig letsel had opgelopen dat hij jarenlang arbeidsongeschikt was geraakt.
 


Letselschade.com sponsort Music op Til(t)

Door Stefan van der Leun

Vrijdagavond 8 april jl. vond de eerste editie van Music op Til(t) plaats in zalencentrum De Til (de naam van het evenement verwijst naar de locatie) in Giessenburg. In vijf zalen en in de foyer werden diverse muziekstijlen ten gehore gebracht, zoals blues, klassiek, jazz en pop. Sponsoren konden hun naam verbinden aan een van de zalen en mochten deze vervolgens naar eigen smaak inrichten.

 

DUPONT

door mr. Georgette Kuntz

Dupont (tegenwoordig Chemours) houdt de gemoederen in onze regio flink bezig. Natuurlijk in de eerste plaats bij bewoners in de omgeving van Dupont en (oud)medewerkers van het bedrijf, maar ook de politiek en de media. Ons kantoor, Letselschade.com, behartigt de belangen van slachtoffers die bij een ongeval betrokken zijn. Maar ook van slachtoffers die schade oplopen als gevolg van een medische fout, een bedrijfsongeval of een beroepsziekte.
 
GrootNieuws is een digitale publicatie van Letselschade.com. Wilt u reageren naar aanleiding van een van de artikelen en/of een bijdrage leveren aan een volgende editie? Hebt u ideeën of suggesties? Stuurt u dan een mail naar de redactie: grootnieuws@letselschade.com. Wij stellen uw reactie en/of bijdrage zeer op prijs.


unsubscribe from this list    update subscription preferences