Copy
View this email in your browser
Beste Caring Farmer,

Dit is onze eerste nieuwsbrief en gelijk een volle met veel nieuws. Sinds onze oprichting op 1 juli 2019 kent onze organisatie 97 boerenleden, 9 bevriende NGO’s en worden we ondersteund door 10 wetenschappers en zo’n 200 burgers en bedrijven. We zijn vaak in het nieuws geweest en hebben grootse plannen: zet 30 maart vast in je agenda.
Dit is wat je de komende tijd van Caring Farmers kan verwachten: 
  • We willen leren van elkaar: daarom zullen we studiegroepen, bedrijfsbezoeken, excursies naar bedrijven in binnen en buitenland gaan opzetten. Zo helpen we elkaar verduurzamen.
  • Caring Farmers wil groeien zodat we een belangrijke belangenbehartiger worden in de media en politieke besluitvorming. 
  • Samen investeren in nieuwe marktconcepten en systemen (regionaal georiënteerde ketens, bijvoorbeeld)
  • Gezamenlijk onderzoeksvragen formuleren en uitzetten, projecten starten op het gebied van de nieuwe mechanisatie, dataverzameling, pilots bodemverbetering etc.
Dinsdag 14 januari: doe mee met de Kring-Loop
Caring Farmers ondersteunen de Kring-Loop: 55 boeren- en natuurorganisaties wandelen dinsdag naar het Torentje in Den Haag om minister Schouten een 10 stappenplan aan te bieden. Een plan waarmee het Kabinet de transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw in 10 jaar tijd waar kan maken.
Hoe meer lopers, hoe meer impact. We hopen jullie daar allemaal te zien. Kijk voor het plan, programma, startpunt en route op www.dewegvooruit.nl.Caring Farmers avond – 30 maart
30 maart ontmoeten de Caring Farmers elkaar in Pakhuis de Zwijger. Voor meer impact en om jullie te kunnen vertegenwoordigen, wil Caring Farmers groeien. Om te beginnen naar zoveel mogelijk leden op 30 maart, want de tijd is nu rijp voor een nieuwe boerenbelangenbehartiging.
Help je mee? Vraag al je collega’s om zich aan te sluiten.
Ook horen we graag wie er een actievere rol wil spelen vi info@caringfarmers.nl.

Caring Farmers op bezoek in het torentje
Twee van onze leden, Annette Harberink en Ruud Zanders, zijn op bezoek geweest in het torentje in Den Haag. Hier hebben ze gesproken met premier Mark Rutten en vice-premier en minister van LNV Carola Schouten. Uiteraard is hier Caring Farmers uitgebreid onder de aandacht gebracht en we zien dat dan ook als een mooie opstap naar een structureel overleg met de landelijke overheid.Oprichting Boerenraad
Op 10 december werd de Boerenraad opgericht en twee van de Caring Farmers oprichters waren erbij. De Boerenraad is geen ledenorganisatie zoals Caring Farmers, maar een tafel waaraan vele boerenorganisaties zitten en die de agenda’s van vijf belangrijke boerenthema’s samen gaan afstemmen: toegang tot grond, wet & regelgeving, een eerlijke positie voor de boer, onafhankelijk onderzoek voor boeren en gestuurd door boeren en kennis delen. 

Caring Farmers en het klimaat
Caring Farmers heeft drie maatregelen van het 50puntenplan van Urgenda onderschreven. Drie van de CO2 besparende maatregelen liggen precies in het straatje van Caring Farmers: maatregel 11 voor reductie vleesconsumptie, maatregel 22 voor een verdubbeling van de warme sanering varkenshouderij en maatregel 45 minder stikstof in de landbouw.
Ook zijn de Caring Farmers aangesloten bij de TAPP coalitie en hebben wij het plan voor eerlijke beprijzen van vlees ondertekend: als vlees zo’n 20 cent per ons duurder wordt, en dat geld gaat in een verduurzamingsfonds, kan dat €800.000 meer welvaart opleveren.

Ons team groeit
Het Caring Farmers team is uitgebreid: Justin Derks en Hanneke van Ormondt zijn beiden één dag per week actief. Wij zijn bereikbaar op justin@caringfarmers.nl en hanneke@caringfarmers.nl
Wil je ook helpen? Laat het ons weten!
 
@CaringFarmers
#CaringFarmers
Caring Farmers
Copyright © 2020 Caring Farmers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp