Copy
View this email in your browser

VGZ Zinnige Zorg Award

KNO afdeling Flevoziekenhuis genomineerd!

De VGZ Zinnige Zorg Award is een publieksprijs die de zorgverzekeraar toekent aan zorginitiatieven die leiden tot zinnige en betaalbare zorg.

De behandelwijze van oorproblemen bij kinderen op de KNO-afdeling van het Flevoziekenhuis Almere is een voorbeeld van zinnige zorg, betaalbare zorg die de patiënt centraal stelt en overdaad en verspilling vermijdt. In een innovatief traject (o.a. het informeren van patiënten middels Inforium over buisjes) wordt uitgebreid het gesprek aangegaan met de patiënt en de ouders over opereren of afwachten. Samen wordt zo de keuze gemaakt en daardoor heeft het Flevoziekenhuis het laagste aantal buisjesplaatsingen in Nederland, met fors lagere kosten door minder operaties en opnames.

Het Nederlandse publiek bepaalt vanaf 10 mei wie de drie finalisten zijn, die door een vakkundige jury beoordeeld zullen worden. De prijsuitreiking vindt plaats op 7 juni 2016.

Stemt u ook mee voor de poli KNO van het Flevoziekenhuis?
Hier kunt u stemmen! 

 

Tweet
Forward
Share

Nieuwe gebruikers

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

In april is de afdeling Longgeneeskunde van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gestart met een pilot met Inforium voor een periode van 6 maanden. De artsen en verpleegkundigen/assistenten kunnen zo ervaring gaan opdoen met het gebruik van Inforium als informatievoorziening voor patiënten.  De pilot is zo ingericht dat de zorgverleners Inforium in de dagelijkse praktijk gaan gebruiken en de pilot een duidelijk beeld zal geven of deze wijze van informatievoorziening door de patiënt op prijs wordt gesteld en de kwaliteit van de geleverde zorg zal verhogen. 

Lees hier waar Inforium nog meer gebruikt wordt.
Tweet
Forward
Share

SAP Koppeling

Koppelingen met HIS/AIS/ZIS mogelijk

Goed nieuws voor de huisartsen, apothekers en ziekenhuizen die met Inforium werken. Het is nu mogelijk om direct vanuit uw HIS/AIS/ZIS een Inforium te versturen naar uw patiënt. Deze wens vanuit onze klanten hebben wij afgelopen tijd verder ontwikkeld en wordt nu getest in een groot ziekenhuis. Hier wordt nu de koppeling met i.s.h.med van SAP getest. Maar deze koppeling is ook te maken met andere EPD’s van ziekenhuizen, of het HIS/AIS van de huisarts en apotheek.

Tweet
Forward
Share
Copyright © 2016 Inforium, All rights reserved.

Postadres
Postbus 6040
9702 HA Groningen

Bezoekadres
Zuiderpark 15
9724 AG Groningen

Email     info@inforium.nl
Internet  www.inforium.nl


Telefoon (036) 7440496

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?