Copy
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Medlemsbrev, september 2020

Hej alla!

Här kommer PelletsFörbundets tredje medlemsbrev för 2020.

I början av sommaren höll vi ett digitalt Installatörsmöte. Vi ville ge förbundets bild av förutsättningar på pelletsmarknaden som delvis har stannat av från våren och framåt. Det var också en möjlighet för er som jobbar med installation och service av pelletsanläggningar att få en uppdatering om regelverk och en möjlighet att få lyfta funderingar. För er som missade det första tillfället håller vi ett nytt installatörsmöte onsdag 9 september, kl 9:30-11:00.
Fredrik Zetterlund, 
Kanslichef PelletsFörbundet
Tfn: 08-441 7079
Nytt mobilnr: 070-687 1020

Kalendarium

Kontakta oss om du har tips på ytterligare aktiviteter, kansliet@pelletsforbundet.se

Statistik

Pelletsprisindex för årets första halvår finns uppdaterat på hemsidan. Pelletsprisindex för villapellets har under första halvåret 2020 minskat lite jämfört med 2019 (Villa säck index ca 126). I jämförelse med konsumentprisindex KPI på högra axeln, har prisutvecklingen på pellets sett över tid visat en liknande kurva. Pelletsprisindexet låg länge på en lägre nivå, men steg under 2018 till en högre nivå. Index för Bulk Mellan 15t har fortsatt öka första halvåret 2020.
Samtidigt har spotpriset för pellets på börser minskat hela vintern och våren. Förmodligen har lagerbalansen hos användare varit positiv och efterfrågan och spotpriser har minskat.
 

Pelletsprisindex 2018 – 2020

Pelletsprisindex

Leveransvolym
Producenter har rapporterat in 556 000 ton för första halvåret 2020. Vi har uppskattat övriga leveranser och kan då anta att de totala volymerna för första halvåret ligger på ungefär 690 000 ton. Det ligger i nivå med motsvarande siffror första halvåret 2018 som var 590 000 ton inrapporterat och med total uppskattad volym 745 000 ton. Det är dock relativt stor osäkerhet i volymsiffrorna.
Leveransvolym Sverige är produktion och leverans av pellets till svenska marknaden, exklusive export och leverans till andra producenter. I Tabellen nedan visas leveransvolym med och utan importnetto. Första halvåret 2020 blev Leveransvolym Sverige totalt inklusive importnetto ca 680 000 ton, vilket är 20 % mindre jämfört med första halvåret 2018.

Leveransvolym pellets första halvåret, H1 2018 och H1 2020 (ton/år),
motsvarande siffror för H1 2019 saknas.

 
Kategori H1 2018 H1 2020 H1 2020 / H1 2018
Leveransvolym Sverige 745 000 690 000 -7%
Import 194 746 71 164 -63%
Export 92 851 83 954 -10%
Importnetto 101 895 -12 790 -113%
Leveransvolym Sverige, totalt 846 895 678 121 -20%
 
Leveransvolym från svenska pelletsproducenter baseras på uppgifter från 17 st företag vilket motsvarar 81 % av total uppskattad producerad volym. Alla större producenter har lämnat uppgifter och några mindre. Därutöver saknas uppgift från ett 30-tal mindre producenter och deras volymer uppskattas baserat på hälften av föregående års använda siffror. Uppgifter om eventuell lagervolym hos producenter ingår inte i inhämtade uppgifter.

Villapannor och kaminer
Uppgifter om antal förbränningsanläggningar är hämtade från MSB.
Andelen villapannor fortsätter att minska med ungefär 4 % per år. Av de ungefär 2 miljoner villor som finns i landet, hade år 2019 bara 263 000 villor en egen värmepanna. Det är en minskning i Sverige med 40 % sedan år 2008. Noterbart är att andelen värmepannor fortsätter att sjunka, förmodligen till förmån för värmepumpar och fjärrvärme. Antalet pelletspannor har trots detta under de senaste 10 åren varit relativt konstant.

Villapannor (antal/år)
Villapannor

Kaminer (antal/år)
kaminer
Pelletskaminer har väldigt låg marknadsandel (mindre än 1 % av lokaleldstäderna). Antalet vedkaminer har ökat 4 % och antalet pelletskaminer har minskat något.

Installatörsmöte

Vi befinner oss mitt i pågående viruspandemi och delvis avstannad marknad, därför bjuder vi in till en serie installatörsmöten för att ge förbundets bild av förutsättningar på pelletsmarknaden.
Kansliet och styrelsen väljer att skjuta på konferensdelen av Installatörsdagen den 9 september till senare tillfälle i höst om möjligt. Istället håller vi ett webmöte för Installatörer onsdag 9 september.
Redan 25 juni höll vi ett motsvarande installatörsmöte med samma innehåll.

Certifierade installatörer
Status i Energimyndighetens utredning om nuvarande tredjepartssystem med ackreditering av certifieringsorgan, CIN 2: Nu pågår arbete med att se över certifieringsordningen och lösningsförslag väntas komma i slutet av september.

ENplus®

Svebio är nu National Promoting Association till ENplus®, i samarbete med Pelletsförbundet. 
Nu finns en svensk websida för ENplus® med all information och nyheter om certifieringssystemet.
För våra svenska producenter finns det framförallt möjlighet till export av ENplus® certifierad pellets, eftersom det finns en sådan specifik efterfrågan hos energianläggningar i flera EU-länder.
Den kommande utbildningsdagen för kvalitetsansvariga hos certifierade pelletsproducenter och handlare är framskjuten och datum kommer senare.


"Pellets i pressen"

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets, i Sverige. Genom handelsplatsen blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning.
Källa: Svebio

Därför valde Kährs att SBP-certifiera sin pellets

Kährs valde att SBP-certifiera sin pellets för att försäkra sina kunder att pellets de levererar är tillverkade av råvaror som kommer från ansvarsfullt skogsbruk. SBP-certifiering har blivit ett krav från många stora köpare av pellets.
Källa: Bioenergitidningen

Fuelwood Group ökar pelletsproduktionen under 2020

Efter att ha startat en första produktionslinje under 2019, investerar Fuelwood nu i en andra produktionslinje och en ny torkanläggning i Söderhamn. Beslut om fler pelletsfabriker i Sverige kan komma till hösten.
Under 2020 installeras en andra produktionslinje med två pelletspressar vilket ger en total kapacitet för fabriken på cirka 80 000 ton per år. Målet är att producera 40 000 ton pellets under 2020. De nya pelletspressarna planeras att driftsättas i juni.

Källa: Bioenergitidningen

Scandbio: Investeringar genomförda i Malmbäck och planerad försäljning av Vaggeryd

I maj 2019 togs beslutet att avveckla pelletsproduktionen i Vaggeryd samt att investera i verksamheten i Malmbäck. Efter ett drygt år har projektet genomförts och fabriken i Malmbäck står nu väl rustad för att möta framtiden. Scandbio Malmbäck tillverkar värmepellets i bulk och säck, stallpellets, kattpellets och träpulver. Produktionskapaciteten är ca 115 000 ton/år.
Källa: Bioenergitidningen
 
Twitter
Facebook
Hemsida
Copyright © 2020 PelletsFörbundet, All rights reserved.


Avregistrera dig från nyhetsbrev och inbjudningar från PelletsFörbundet


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PelletsFörbundet · Kammakargatan 22 · Stockholm 11140 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp