Copy
Joakim Palme, Carl Tham, Lisa Pelling, m fl
View this email in your browser

Sverige – ett invandrarland

Foto: UNHCR/F. Malavolta
På det här seminariet ger några av Sveriges ledande migrationsexperter och forskare fakta om invandringen till Sverige idag och sätter dagens invandring i ett historiskt perspektiv.

Seminariet beskriver och diskuterar de olika regelverk som styr formerna för människors migration till Sverige, från flyktingar till arbetskraft. Seminariet berör också invandringens samhällsekonomiska betydelse för Sverige. Avslutningsvis diskuteras några omedelbara utmaningar, och vad som kan och bör göras.
 
Seminariet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om de brännande aktuella migrationsfrågorna, i din yrkesroll, som student eller forskare och inte minst som medmänniska.
 
Medverkande
Lisa Pelling, fil.dr och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé
Joakim Palme, professor Uppsala universitet, ordförande i Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Kristof Tamas, kanslichef Delmi
Alexandra Wilton Wahren, Departementsråd Justitiedepartementet och ledamot i Delmi

Samtalsledare: 
Carl Tham, tidigare statsråd och chef för biståndsorganet Sida

Tid och Plats
Måndagen den 21 september kl 14.00-16.00
ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, T-bana Hötorget
Anmäl dig här

Seminariet anordnas i samarbete med ABF Stockholm.
Lisa Pelling är statsvetare och utredningschef på Arena Idé. Hon har tidigare varit programchef på tankesmedjan Global Utmaning och politisk sakkunnig på Utrikesdepartementet. Hon disputerade 2013 med en avhandling om migration.
Joakim Palme är ordförande i Delmi och professor i statskunskap vid Uppsala universitet sedan 2009. Där leder han bland annat ett forskningsprojekt kring effekterna av den globala finanskrisen på inte minst politik och sociala förhållanden i Europa.
Kristof Tamas är kanslichef på Delmi och expert inom internationellt och globalt samarbete på migrationsområdet. Han har tidigare varit senior rådgivare i sekretariatet för det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling.
Alexandra Wilton Wahren är ledamot i Delmi samt departementsråd och chef för enheten för migrationsrätt vid Justitiedepartementet. Hon undervisar även i migrationsrätt vid Stockholms universitet.
Carl Tham har tidigare varit statsråd och chef för biståndsmyndigheten Sida. Han har suttit i regeringen för både Folkpartiet och Socialdemokraterna. 

Om Arena Idé

Arena Idé är en oberoende och progressiv tankesmedja.
Vi är ett alternativ till tankesmedjorna som finansieras av näringslivet. Vi ger ut rapporter och böcker, anordnar seminarier och debatter. Arena Idé ingår i ett nätverk av experter, forskare, utredare och skribenter. Läs mer

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Copyright © 2015 Arena Idé, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences