Een mijlpaal: de concept-RES is gereed en wordt de komende periode door colleges van alle gemeenten, Gedeputeerde Staten en dagelijks bestuur van de waterschappen in energieregio Noord-Holland Zuid vastgesteld. Het Nationaal Programma RES heeft vanwege de Corona-crisis de deadline voor het inleveren van de concept-RES verschoven van 1 juni naar 1 oktober. Hierdoor is er meer tijd voor wensen en bedenkingen van de volksvertegenwoordigers. Deze procedure vindt voornamelijk na de zomer plaats.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de concept-RES en de aangepaste planning. Wethouder Floor Bal vertelt over de kansen van de energietransitie voor de gemeente Velsen en Thea Fierens, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland, vertelt waarom waterschappen ook warmteschappen worden.
Bekijk de concept-RES NHZ

Concept-RES NHZ: in 2030 bijna vier keer zoveel duurzame energieIn de concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.

De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
Lees hier het persbericht.
Bekijk de concept-RES NHZ

Proces blijft gelijk, planning verandert

Vanwege de coronacrisis is de landelijke planning voor de RES’en aangepast. De deadline voor de indiening van de concept-RES is verschoven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. De wensen en bedenkingen van gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen en de reacties van de deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten worden voor indiening bijgevoegd aan de concept-RES. 

Het proces om tot een RES 1.0 te komen blijft ongewijzigd. Na de zomer wordt gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Hierbij worden ook inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. De voorbereiding op dit proces gaat van start na de vaststelling van de RES in de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen. Deze vaststelling gebeurt nog vóór het zomerreces.

Een aanbod dat getuigt van goede samenwerking in de regio


Noord-Holland Zuid is met 33 overheden om de tafel de grootste energieregio van Nederland. Daar komt bij dat de regio bijzonder divers is met landelijk gebied, metropool Amsterdam, Schiphol en industrie langs het Noordzeekanaal en in Westpoort. Programmamanagers Marco Berkhout en Roos Peeters hebben het proces naar de concept-RES begeleid. “Het was een uitdaging om alle overheden aan een gezamenlijke ambitie te committeren. Ik vind het een groot compliment voor de regio dat het gelukt is.”
Lees verder

Concept-RES Noord-Holland Noord ook bijna klaar

De concept-RES Noord-Holland Noord is vanaf vrijdag 24 april via deze link te bekijken.

Energietransitie maakt ruimte voor nieuwe ideeën
 

Binnen de gemeentegrenzen van Velsen is veel industrie en bedrijvigheid. Dat biedt kansen voor de energietransitie. Tegelijk zijn er wetten en soms ook praktische bezwaren. Floor Bal, wethouder energietransitie in Velsen, ziet de oplossing in het maken van combinaties. “Inwoners, bedrijven, gemeenten en waterschappen moeten het met elkaar en voor elkaar doen. Daarnaast doe ik een oproep aan het Rijk voor verbeterde wetgeving en onderzoek.”
Lees verder

Waarom waterschappen ook warmteschappen worden

“Vroeger was slib afval en water gewoon water”, zegt Thea Fierens, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland en lid van de stuurgroep van Energieregio Noord-Holland Zuid. “Maar van slib kunnen we biogas maken en water biedt warmtekracht. Daarom onderzoeken we naast wind- en zonne-energie, ook de mogelijkheden van biogas en warmte uit water. Met name warmte uit water zal voor waterschappen een groot thema worden.”
Lees verder

Amsterdam: “Aan de slag met zonne-energie”

2020 is het jaar van de zon voor de gemeente Amsterdam. Samen met bewoners, coöperaties, bedrijven en instellingen zorgt ze dat Amsterdam een aantrekkelijke en leefbare stad blijft. Een duurzame stad die gaat voor 100 procent schone energie. Een stad waar geen dak onbenut blijft. En waar ook bewoners zonder eigen dak kunnen profiteren van zonne-energie.

Bekijk de campagnepagina.
 

Duurzame energie van energiecoöperatie

Marius Kuipers van Stichting Bergen Energie, vertelt in dit filmpje hoe de energiecoöperatie tot stand is gekomen en hoe zij nu 500 huishoudens kan voorzien van duurzame energie.

De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland brengt hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart. 

Meer informatie over het starten van een lokaal initiatief. 

Interessante links
is de programmaorganisatie die de ontwikkeling van de regionale energiestrategie in Noord-Holland Zuid faciliteert.
Email
LinkedIn
Twitter
Website
 


Copyright © 2020 Energieregio Noord-Holland Zuid, All rights reserved.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. Wilt u deze nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen of iets wijzigen? Pas dan hier uw gegevens aan.

Email Marketing Powered by Mailchimp